HRV   ENG

Odvjetnik
Stjepan Babić

Biografija

Odvjetnik Stjepan Babić rođen je 1967. godine u Zagrebu. Pohađao je Klasičnu gimnaziju u Zagrebu, te je diplomirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1993., i položio pravosudni ispit 1995. godine. 

Poslove odvjetničkog vježbenika obavljao je u odvjetničkom uredu
odvjetnika Maria Kosa u Zagrebu, a zatim je bio zaposlen kao pravni savjetnik u Ministarstvu obrane RH na imovinsko-pravnim poslovima. 1998. radio je u Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, kazneni odio. Bio je zaposlen i u Croatia osiguranju d.d. kao pravni zastupnik. Od 2000. godine radi kao samostalni odvjetnik u Zagrebu. Nakon položenog ispita za stečajnog upravitelja 2005. godine pored odvjetničkih poslova, obavljao je poslove stečajnog upravitelja trgovačkih društava, kao i poslove povjerenika predstečajnih postupaka kod Financijske agencije d.d. Zastupao je stranke pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu, a što je rezultiralo i izmjenama Zakona o kaznenom postupku u Republici Hrvatskoj.

Aktivno se služi engleskim i francuskim jezikom, a uz stalne suradnike pruža odvjetničke usluge inozemnim strankama komunicirajući na njemačkom i talijanskom jeziku. Član je Odvjetničkog Zbora Zagreb i Hrvatske odvjetničke komore.

Grane prava

Kazneno pravo
 • Kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva
 • Kaznena djela protiv osobne slobode
 • Kaznena djela protiv časti i ugleda
 • Kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta
 • Kaznena djela protiv braka, obitelji i djeca
 • Kaznena djela protiv zdravlja ljudi
 • Kaznena djela protiv sigurnosti prometa
 • Kaznena djela protiv opće sigurnosti
 • Kaznena djela protiv imovine
 • Kaznena djela protiv gospodarstva
 • Kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka
 • Kaznena djela krivotvorenja
 • Kaznena djela protiv intelektualnog vlasništva
 • Kaznena djela protiv službene dužnosti
 • Kaznena djela protiv pravosuđa
 • Kaznena djela protiv biračkog prava
 • Kaznena djela protiv strane države ili međunarodne organizacije
 • Kaznena djela protiv oružanih snaga Republike Hrvatske
Građansko pravo
 • Imovinsko-pravni odnosi, Vlasnička prava na nekretninama i pokretninama
 • Pravo osiguranja, naknade šteta-promet, povrede na radu, police osiguranja
 • Građansko pravni ugovori
Trgovačko pravo
 • Intelektualno vlasništvo, autorsko pravo, patenti, žigovi
 • Stečajno pravo
 • Trgovački ugovori
 • Zaštitni znak (trademark), patenti, zaštita pečata
 • Pravo trgovačkih društava
 • Pravo društvenih mreža i interneta
Arbitraže i medijacije
 • Sporovi pred sudom časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
 • Arbitraže pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
 • Domaće i strane arbitraže pred arbitražnim sudovima
Ovršno pravo
 • Prigovori protiv ovršnih akata
 • Ovrhe na pokretninama
 • Ovrhe na nekretninama
 • Ovrhe na novčanim sredstvima
 • Ovrhe pravomoćnih i ovršnih sudskih presuda i drugih vjerodostojnih isprava
Statusno pravo
 • Migracije, državljanstva, prebivalište
 • Rodni listovi
 • Smrtni listovi
 • Državljanstva
Porezno pravo
 • Porez na nekretnine
 • Porez na pokretnine
 • Carinski postupci
 • Porezi-trgovačka društva
Pomorsko pravo
 • Opći uvjeti poslovanja i ugovori
 • Trgovačko-pomorski običaji
 • Uzance
 • Naknade štete u pomorskom pravu
 • Sporovi u brodskom prijevozu osoba i tereta
Obiteljsko pravo
 • Činjenice zaključenja braka
 • Rastave braka
 • Dioba bračne imovine
 • Sporovi u vezi brige i skrbi o djeci i uzdržavanja
 • Utvrđivanja očinstva, majčinstva
Međunarodno javno i privatno pravo
 • Međunarodni sporovi i arbitraže
 • Europski uhidbeni nalog
 • Europski ovršni nalog
 • Sporovi pred Europskim sudom za ljudska prava
 • Špedicija, međunarodni zračni, pomorski, željeznički , cestovni i brodski prijevoz osoba i tereta

Kontakt

Vodovodna 13
HR-10000 Zagreb
Hrvatska

Pronađite nas na karti

T/F +385 (0)1 3777 425
M +385 (0)98 821 993
E babic.odvjetnik@gmail.com

Primanje stranaka:
Pon. i čet. od 17h do 19h

© Odvjetnik Stjepan Babić, 2019.